Rekuperátory Econofresh

Rekuperátory Econofresh jsou větrací vzduchotechnické jednotky, které přenáší teplo a vlhkost mezi přívodním čerstvým a odvádějícím znečištěným vzduchem. Rekuperační jednotky vzduch efektivně nejen vymění, ale umí i snížit nepříjemný rozdíl teplot a vlhkosti mezi vzduchem přívodním a vzduchem v prostoru. Rekuperací dochází především k významným úsporám energie potřebné k ohřevu přiváděného čerstvého vzduchu v zimním období, ale také tak stejně k úspoře energie potřebné na klimatizaci v letním období. Rekuperátor obsahuje teplosměnný prvek, výměník, přes který dochází k přenosu tepla i vlhkosti mezi proudy vzduchu, aniž by se navzájem promíchaly. Křížový výměník je vyrobený ze speciálního ultratenkého materiálu.

Základní charakteristiky rekuperačních jednotek

 • Výměna vzduchu – přívod čerstvého vzduchu a jeho filtrace.
 • Rekuperace energie – přenos tepla (chladu) a vlhkosti z odváděného vzduchu do přiváděného čerstvého vzduchu.

Doplňující efekty použití rekuperačních jednotek

 • Snížení potřebného chladícího výkonu klimatizace o cca 20 %.
 • Možnost volného chlazení (FREE COOLING) pouze ventilací přes by-pass.
 • Rekuperační výměníky jsou vyráběny z nepropustných kovových materiálů, většinou ze slitin hliníku. Protože u těchto typů výměníků nedochází k přenosu vlhkosti, jsou z hygienického a zdravotního hlediska vhodnější. Nemůže zde docházet k šíření bakterií a virů. Životnost těchto výměníků je delší a lze je lépe čistit.
 • Rekuperační jednotka umožňuje nastavit vyšší výkon na straně přívodu čerstvého vzduchu vůči odváděnému vzduchu. Vzniklý rozdíl tlaků zamezí pronikání pachů a jiných částic do větraného prostoru.
 • Z důvodu maximální úspornosti bývají rekuperační jednotky vybaveny vzduchovou klapkou, tzv. by-passem, který umožní průchod vzduchu mimo samotný rekuperační výměník.
 • Využití by-passu nastává především tehdy, jsou-li venkovní a vnitřní teploty téměř stejné za těchto podmínek: v režimu topení je vnitřní teplota nižší než venkovní teplota, a v režimu chlazení je vnitřní teplota vyšší než venkovní teplota.
 • Rekuperační jednotky mají celkem dva filtry umístěné na přívodu a odvodu vždy před výměníkem. Výměník je tak chráněn proti nečistotám, které snižují jeho účinnost.

Základní charakteristiky rekuperačních jednotek typu KPI výrobce HITACHI

 • výměna vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a jeho filtrace,
 • rekuperace energie – přenos tepla (chladu) a vlhkosti z vyfukovaného vzduchu do přívodního čerstvého vzduchu,
 • účinnost rekuperace až 77 %,
 • automatické řízení optimální rekuperace na základě vnitřní, venkovní a požadované teploty,
 • tichý chod až 33 dB(A),
 • nízká hmotnost (33 kg u modelu s množstvím vzduchu 500 m3/hod),
 • 24 hod. časový spínač,
 • redukce potřebného chladícího výkonu klimatizace o cca 20 %,
 • možnost volného chlazení (FREE COOLING) přes by-pass pouhou ventilací.

Rekuperační jednotka umožňuje nastavit tři stupně řízení

 • automatická rekuperace,
 • manuální rekuperace,
 • manuální ventilace,

Porovnáváním teploty venkovního nasávaného vzduchu, teploty odsávaného vzduchu a požadované teploty vnitřního vzduchu automatická předvolba zvolí nejvhodnější způsob režimu ventilace. Rekuperační jednotky KPI mají tři režimy chodu, které lze volit manuálně nebo automaticky.

Rekuperační jednotky KPI mají třei režimy chodu

Režim Vlastnosti
HEAT rekuperace tepla, je-li venku chladněji, než uvnitř
COOL rekuperace tepla (chladu), je-li venku tepleji, než uvnitř
FAN vyrovnané teploty, není potřeba rekuperovat

V každém provozním režimu jsou volitelné 3 výkonové stupně ventilátoru. Rekuperační jednotka KPI může být ovládána samostatně kabelovým dálkovým ovladačem, nebo nadřazeným systémem řízení z produktové řady HITACHI.

Rekuperační jednotka může být součástí soustavy klimatizačních jednotek provozovaných v režimu chlazení nebo topení. V režimu topení společně s klimatizační jednotkou vytvoří princip tepelného čerpadla vzduch/vzduch s rekuperací.

Instalace rekuperační jednotky je snadná, jednotka může být instalována v libovolné vodorovné poloze. Všechny kontrolní a servisní činnosti je možné provádět bez demontáže jednotky. Výměník rekuperátoru, filtry a ventilátory jsou snadno přístupné.