YUTAKI S

Tepelná čerpadla YUTAKI S (Aqua FREE)

Tepelné čerpadlo Hitachi YUTAKI S vzduch-voda je sestaveno z venkovní jednotky s invertorovou technologií řízení kompresoru a vnitřní jednotky s hydraulickým modulem, které jsou propojené chladivovým potrubím.

Systém YUTAKI S se vyznačuje vysokou energetickou účinností, spolehlivostí, minimální údržbou s možností provozování i v režimu chlazení. Tepelné čerpadlo může být provozováno až do venkovních teplot -20 °C. Technologický pokrok a zlepšení tepelných izolací domů umožní používat nízkoteplotní systémy vytápění s cílem snížit výdaje na energie vytápění. Systém najde uplatnění jak při rekonstrukci domů tak i u novostaveb. Tepelné čerpadlo YUTAKI S odebírá teplo přítomné ve venkovním vzduchu a s kompresním teplem jej přenáší do vnitřní jednotky, kde je předáváno radiátorům, fan-coilům, podlahovému topení atd.

Systém je vhodný pro

  • topení topnými tělesy (radiátory),
  • podlahové vytápění,
  • ohřev užitkové vody TUV,
  • vytápění bazénů.

Úspora a ekologie

  • průměrná úspora až 60% oproti běžným způsobům vytápění,
  • efektivní DC INVERTOR technologie japonské společnosti HITACHI,
  • výroba dle norem RoHs pro zlepšení životní prostředí,
  • nižší emise CO2

Provozní režimy tepelných čerpadel HITACHI YUTAKI S

Bivalentní systém

Je nejčastější a nejpopulárnější konfigurace provozu tepelného čerpadla. Výkon tepelného čerpadla je dimenzován tak, aby z 80 % pokryl požadavky na vytápění na nejchladnější den v roce. Pomocný elektrický ohřívač ve vnitřní jednotce se používá pouze k pokrytí nejchladnějších dnů, kdy tepelné čerpadlo nemá potřebný topný výkon. Tato konfigurace nabízí ideální rovnováhu mezi náklady na a instalaci a náklady na provoz.

Monovalentní systém

Výkon tepelných čerpadel je dimenzován tak, aby 100 % pokryl požadavky na vytápění pro nejchladnější dny v roce.

Letní období

V letním období může být systém YUTAKI S využíván jako zdroj studené vody pro klimatizační systém, a to především v kombinaci s jednotkami fan-coil, nebo pro chlazení podlahy. Teplota vody pro fan-coil je 5 °C a pro podlahy 16 až 22 °C.

Příprava teplé užitkové vody (TUV)

YUTAKI S nabízí možnost ekonomického ohřevu teplé užitkové vody až na teplotu 70 °C. Voda v zásobníku TUV je ohřívána tepelným čerpadlem na teplotu pod 60 °C a následně dohřívaná elektrickým topným tělesem integrovaným ve vnitřní hydraulickém modulu.

Systém YUTAKI S lze kombinovat také se solárním systémem pro ohřev TUV. Pro letní období lze systém YUTAKI S také použít k ohřevu vody v bazénu až na hodnotu 24 až 33 ºC.