Kompresorové chladiče kapalin, vody a nemrznoucích směsí

Kompresorovné chladiče kapalin HITACHI pro technologické chlazení kapalin, vody a nemrznoucích směsí. HITACHI nabízí kvalitní kompresorové chladiče kapalin vybavené šroubovými kompresory, které patří ke světové technické špičce. Všechny šroubové kompresory HITACHI se vyznačují vysokou životností a spolehlivostí.

Kontinuální regulace výkonu kompresorů HITACHI

Kontinuální regulace výkonu kompresorů umožňuje 15 % až 20 % úspory elelektrické energie. Jedinečný elektronický řídící systémem udržuje konstantní teplotu výstupní vody nezávisle na okamžitém chladicím výkonu. Teplota výstupní vody může být proto regulována s vysokou přesností +/- 0,5 °C. V provozním režimu částečného zatížení kompresorů je dosahováno nadprůměrných výkonových hodnot, protože výkon kompresorů je řízen změnou bodu komprese v komprimační šroubovici pomocí výkonových řídicích ventilů. Činnost kompresoru je tak neustále monitorována a řídicí systém nastavuje optimální výkonové parametry.

Promyšelný startovací proces

Promyšlený startovací proces a řízený výkon kompresorů snižuje počet startů kompresorů na minimum a tím prodlužuje jejich životnost, protože velká četnost startů kompresorů způsobuje dynamické a tepelné namáhání el. motorů kompresorů a dochází k jejich abnormálnímu opotřebení. Šroubové kompresory jsou startovány v režimu hvězda-trojúhelník s výkonovým odlehčením. Následně je výkon kompresorů plynule zvyšován.

Na četnost startů kompresorů má vliv i množství vodní náplně v chlazeném okruhu. Výkonově řízené kompresory umožňují snížit množství vody v systému na minimum možného.

Šroubový kompresor HITACHI

Šroubový kompresor HITACHI je polohermetický kompresor, který nepotřebuje olejové čerpadlo, ventilové desky a související mechanismy. Odstředivý separátor oleje je umístěn uvnitř pouzdra kompresoru a tvoří tak jeden uzavřený celek. El. motory kompresorů mají vysoký účiník přesahující hodnoty 0,9 a proto není potřeba kompenzačních el. kondenzátorů.

Přednosti šroubových kompresorů HITACHI

 • integrovaný sací filtr, olejoznak a vyhřívání olejové vany kompresoru,
 • šroubové rotory vyrobené s vysokou přesností,
 • nízké vibrace, spolehlivý elektrický motor, vysoce výkonný odstředivý separátor oleje,
 • minimum pohyblivých dílů pro dosažení vysoké spolehlivosti,
 • efektivní řízení výkonu kompresoru přepouštěcími ventily zajišťující změnou činné plochy šroubovice (změna bodu komprese).

Vlastnosti chladičů kapalin HITACHI

 • automatický restart do původních provozních nastavení po výpadku el. proudu,
 • omezení startovacího el. proudu a nízká spotřeba el. energie,
 • paměť pro provozní data a historie alarmů, možnost nastavení dvou teplotních hodnot,
 • úspora 15 % až 20 % el. energie díky snížení počtu startů kompresoru,
 • přesné řízení teploty prostřednictvím plynulé regulace a unikátní elektronické regulaci Hitachi,
 • elektronický expanzní ventil umožňuje maximální využití výparníku chladiva.

Kontrola kvality výroby zařízení HITACHI

Kontrola kvality výroby zařízení je prováděna v celém rozsahu výroby. Před finální kompletací zařízení jsou průběžně kontrolovány jednotlivé bloky zařízení. Elektrické a elektronické řídící prvky jsou pečlivě zkoušeny a podrobeny zkušebnímu testu, kdy se ověří jejich bezvadná funkčnost. Všechny jednotky HITACHI podstupují výstupní kontrolní provozní test pro ověření funkčnosti všech komponent.

Mechanické zkoušky zařízení HITACHI

Mechanické zkoušky zařízení se provádí v několika sledech výroby. Kontroluje se těsnost a odolnost svárů. Výparníky a kondenzátory jsou zkoušeny na maximální provozní tlak. Dále se provádí test těsnosti adekvátní úniku chladiva v množství 0,8 g/rok. Jsou-li jednotlivé kontrolní procedury v pořádku a bez závad, zařízení je sestaveno do provozního celku. Následně se opět provádí finální test těsnosti a funkce zařízení.

Aplikace zařízení a funkční uspořádání

Podle funkčního uspořádání a sestavení jednotlivých modulů – tepelný výměník-výparník (zdroj studené vody), šroubový kompresor a tepelný výměník-kondenzátor (odvod tepla)

Rozdělení kompresorový šroubových chladičů

 • kompaktní kompresorové chladicí jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem,
 • kompresorové chladicí jednotky s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem,
 • kompresorové chladicí jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem,

Všechny jednotky disponují integrovaným tepelným výměníkem-výparníkem chladivo/voda pro výrobu studené vody. Každé řešení má své provozní výhody.

Kompaktní provedení kompresorové chladicí jednotky

Klimatizace Hitachi Brno - Kompaktní modulová kompresorová chladicí jednotka HITACHI SAMURAI RCME 560, 1400 kW Kompaktní provedení kompresorové chladicí jednotky je sestaveno jako jeden celek včetně vzduchem chlazeného kondenzátoru. Toto provedení chladicí jednotky je určeno pro venkovní instalaci.

Kompresorové chladicí jednotky s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem

Klimatizace Hitachi Brno - Kompresorová chladicí jednotka HITACHI RCUE s odděleným kondenzátorem Kompresorové chladicí jednotky s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem mají kondenzátor umístěný mimo soustavu kompresoru. Výhodou tohoto řešení je umístění samotné kompresorové jednotky v prostoru strojovny a vzduchem chlazeného kondenzátoru ve venkovním prostředí. Toto řešení nevyžaduje žádné další regulační prvky a komponenty jako jsou čerpadla, uzavírací a regulační ventily, servopohony atd., které jsou naopak aplikovány u varianty s vodou chlazeným kondenzátorem kompresoru. Nevýhodou je potřeba většího množství náplně chladiva pro pokrytí vzdálenosti mezi kompresorem a odděleným kondenzátorem.

Kompresorové chladicí jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem

Klimatizace Hitachi Brno - Kompresorová chladicí jednotka HITACHI RCUE s vodou chlazeným kondenzátorem Kompresorové chladicí jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem tvoří kompaktní celek s kompresorem, kde je vzduchem chlazený kondenzátor nahrazen tepelným výměníkem-kondenzátorem chladivo/voda. Odtud musí být prostřednictvím vodního okruhu teplá voda nuceně distribuována do odděleného venkovního tzv. suchého chladiče. Výhodou tohoto řešení je umístění samotné kompresorové jednotky v prostoru strojovny a umístění suchého chladiče odděleně ve venkovním prostředí. Toto řešení vyžaduje další regulační prvky a komponenty jako jsou čerpadla, uzavírací a regulační ventily, servopohony, teplotní čidla, snímače průtoku vody atd., a je nutné zabezpečit vodní okruh proti zamrznutí (každoroční vypouštění a napouštění vody), případně použití nemrznoucí kapaliny. Výhodou je potřeba minimální náplně chladiva.