Samurai RCME

Kompaktní chladiče vody HITACHI SAMURAI

Kompaktní chladiče vody HITACHI SAMURAI pro technologické chlazení kapalin a nemrznoucích směsí se vzduchovým kondenzátorem v široké škále chladicích výkonů s nejnovějšími šroubovými kompresory s kontinuálním řízením výkonu. Velký výběr konfigurace zařízení s aplikací pokročilých řídicích systémů poskytují řešení pro mnohé využití v oblasti technologického chlazení a klimatizace. Vzduchem chlazené kompaktní jednotky HITACHI SAMURAI jsou určené pro instalaci do venkovního prostředí.

Vysoce výkonné šroubové kompresory HITACHI

Vysoce výkonné šroubové kompresory s efektivním vzduchovým kondenzátorem potřebují pro instalaci velmi málo prostoru. Právě prostor pro instalaci chladiče bývá kritickým faktorem při výběru zařízení. Jednotky HITACHI SAMURAI jsou sestaveny tak, aby všechny důležité funkční prvky zařízení byly snadno a lehce dostupné.

Nerezové deskové tepelné výměníky

Klíčovým prvkem pro kompaktní celek je použití vysoce výkonných nerezových deskových tepelných výměníků svařovaných laserovou technologií, které umožňují použít výkonné, spolehlivé a úsporné šroubové kompresory.

Náplň chladiva

Klimatizace Hitachi Brno - Porovnání velikosti deskového a kotlového výměníku o stejném výkonu Náplň chladiva byla díky vysoce efektivním deskovým tepelným výměníkům snížena na minimum. Deskové výparníky jsou rozměrově mnohem menší než klasické kotlové výměníky při stejné výkonové kapacitě. Málo chladiva v systému znamená menší rozměry zařízení, větší účinnost systému a především méně nákladů na samotné chladivo. Menší náplň chladiva snižuje čas potřebný pro manipulaci s náplní v rámci servisních a kontrolních činností.

Elektronické expanzní ventily

Klimatizace Hitachi Brno - Elektronický expanzní ventil HITACHI Elektronické expanzní ventily se sofistikovaným elektronickým řízením a ovládáním u jednotek HITACHI SAMURAI zajišťují přesné řízení nástřiku chladiva pro maximální využití výparníku. To zvyšuje výkon zařízení a optimalizuje spotřebu elektrické energie. Pro snadný servis a údržbu zařízení jsou jednotky SAMURAI vybaveny sacími a výtlačnými uzavíracími ventily.

Zdvojený pojistný ventil

Klimatizace Hitachi Brno - 10-Zdvojený pojistný ventil HITACHI Zdvojený pojistný ventil sestavený ze dvou paralelních samostatných pojišťovacích ventilů, z nichž jeden je vždy v provozu, umožňuje pravidelné kontroly a přezkoušení pojišťovacích ventilů, aniž by bylo nutné manipulovat s náplní chladiva v zařízení.

Elektrický ohřev výparníku

Elektrický ohřev výparníku je v případě nízkých okolních teplot pod +2 °C, kdy může dojít k zamrznutí vody a poškození výparníku, automaticky aktivován. Elektrický. ohřev výparníku je také aktivován v případě hrozícího vnitřní zamrznutí výparníku způsobeného dodatečným odparem chladiva, nebo poklesem sacího tlaku ve výparníku na straně sání kompresoru.

Okruh chladiva je standardně vybaven

 • filtrem a dehydrátorem chladiva, elektronickým expanzním ventilem, uzavíracími ventily,
 • průhledítky pro kontrolu průtoku chladiva, zpětnou klapkou,
 • bezpečnostním pojišťovacím ventilem, 4 cestným ventilem (provedení tepelné čerpadlo),
 • zásobníkem chladiva (provedení tepelné čerpadlo),

Ochrana kompresoru

 • vysokotlaká a nízkotlaká ochrana,
 • bezpečnostní pojišťovací ventil,
 • nadproudová ochrana, tepelná ochrana, tepelná ochrana vinutí elektrického motoru.

Pro jednotky s integrovaným vzduchovým kondenzátorem

 • aplikace DC motorů ventilátorů s vysokou účinností,
 • inovovaný tvar lopatek ventilátorů pro lepší účinnost ventilátorů,
 • snížený aerodynamického hluku ventilátorů,
 • vnitřně drážkované měděné trubky kondenzátoru pro vysoký tepelný výkon,
 • kompaktní rozměry zařízení,
 • hliníkové žebra kondenzátoru jsou pokryta antikorozní vrstvou.

Systém ovládání zařízení HITACHI

Klimatizace Hitachi Brno - Systém ovládání zařízení HITACHI Systém ovládání zařízení je zjednodušen na maximální možnou míru. Ovládání je jednoduché, srozumitelné a přehledné. Ovládací panel se skládá ze dvou sedmi-segmentových LED zobrazovacích panelů a čtyř tlačítek pro výběr řídicích a kontrolních funkcí. Základní nakonfigurování provozních funkcí pro bezproblémový chod spočívá pouze v nastavení několika mikrospínačů. Jedná se o jednoduchý a ověřený princip, který je spolehlivější a přehlednější než nastavování jednotlivých parametrů prostřednictvím mnoha číselných kódů. Systém zobrazuje aktuální provozní parametry (sací a kondenzační tlaky chladiva, teplotu vstupní a výstupní vody), regulační zásahy pro úpravu provozních parametrů a uchovává posledních deset poruchových stavů. Systém dále rozeznává a detekuje provozní závady a abnormality.

Nadstandardní výbava na přání

Požadavek nízké teploty výstupní vody

Standardní provedení zařízení je nakonfigurováno pro teplotu výstupní vody +5 °C. V případě požadavku na nižší výstupní teplotu vody než +5 °C je možné dodat provedení zařízení v tomto rozsahu výstupních teplot vody

Varianta Výstupní teplota
Varianta 1 0 °C až +4 °C
Varianta 2 -1 °C až -5 °C
Varianta 3 -6 °C až -10 °C

Možnost zvýšení teploty kondenzační vody

Možnost zvýšení teploty kondenzační vody pro aplikace se suchými chladiči kde je potřeba vysoké teploty kondenzační vody je možné objednat variantu s vodním chladičem s výstupní teplotou až +55 °C.

Zařízení se sníženou hlučností

Klimatizace Hitachi Klimatizace Hitachi Brno - Systém ovládání zařízení HITACHI Brno - Provedení kompresoru HITACHI se sníženou hlučností Modely SAMURAI v provedení K mají nižší úroveň hluku o 4 dB. Elektrické motory ventilátorů v šesti pólovém provedení jsou nahrazeny pomaluběžnými osmi pólovými elektrickými motory.
Samotný šroubový kompresor je umístěn ve zvukově izolované komoře a povrch kompresoru je ošetřen speciálním materiálem pohlcující hluk.

Zvýšená mechanická ochrana citlivých částí

Pro ochranu citlivých částí zřízení je možné objednat provedení s mechanickými ochrannými prvky. Pro speciální aplikace může být zařízení upraveno pro použití s agresívními látkami. Zařízení může být na přání vyrobeno se zvýšenou odolností proti korozi. Ve speciálních požadavcích je možné zařízení dodat se zvýšenou odolností pro použití v agresivním a slaném prostředí.

Anti-vibrační prvky

Na přání je možné zařízením vybavit tlumící prvky zamezující a potlačující přenos vibrací do nosné konstrukce, na které je jednotka umístěna.

Hitachi Central Station (CSC-5S)

Klimatizace Hitachi Brno - Hitachi Central Station Nově vyvinutý systém CSC-5S pro šroubové kompresory HITACHI SAMURAI umožňuje individuální vzdálené řízení a monitoring provozních parametrů zařízení. Může být aplikován až pro osm jednotek. Zařízení může být ovládáno i pomocí dálkového ovládání.

Ovládání BMS (Harc-70 CE1)

Systém řízení pomocí komunikačního LonWorks protokolu umožňuje zařízení integrovat v rámci projektu zákazníka. Komunikační systém LonWorks vyniká snadno instalací.