Samurai RCUE

Kompresorové chladicí jednotky vody HITACHI SAMURAI

Kompresorové chladiče vody HITACHI SAMURAI pro technologické chlazení kapalin a nemrznoucích směsí v široké škále chladicích výkonů s nejnovějšími šroubovými kompresory s kontinuálním řízením výkonu. Velký výběr konfigurace zařízení s aplikací pokročilých řídicích systémů poskytují řešení pro mnohé využití v oblasti technologického chlazení a klimatizace. Kompresorové jednotky HITACHI SAMURAI jsou určené pro instalaci do vnitřního prostředí.

Vysoce výkonné šroubové kompresory HITACHI

Klimatizace Hitachi Brno - Šroubový kompresor HITACHI 50ASC-Z Vysoce výkonné šroubové kompresory s deskovým výparníkem a deskovým kondenzátorem potřebují pro instalaci velmi málo prostoru. Právě prostor pro instalaci chladiče bývá kritickým faktorem při výběru zařízení. Jednotky HITACHI SAMURAI jsou sestaveny tak, aby všechny důležité funkční prvky zařízení byly snadno a lehce dostupné.

Nerezové deskové tepelné výměníky

Klimatizace Hitachi Brno - Deskový výparník HITACHI Klíčovým prvkem pro kompaktní celek je použití vysoce výkonných nerezových deskových tepelných výměníků svařovaných laserovou technologií, které umožňují použít výkonné, spolehlivé a úsporné šroubové kompresory.

Konfigurace kompresorové chladicí jednotky

Konfigurace kompresorové chladicí jednotky může být v provedení s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem, nebo v provedení s vodou chlazeným deskovým kondenzátorem v sestavě s venkovním suchým chladičem (vodní chladič chlazený vzduchem).

Kompresorové chladicí jednotky s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem

Klimatizace Hitachi Brno - Kompresorová chladicí jednotka HITACHI RCUE s odděleným kondenzátorem Kompresorové chladicí jednotky s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem mají kondenzátor umístěný mimo soustavu kompresoru. Výhodou tohoto řešení je umístění samotné kompresorové jednotky v prostoru strojovny a vzduchem chlazeného kondenzátoru ve venkovním prostředí. Toto řešení nevyžaduje žádné další regulační prvky a komponenty jako jsou čerpadla, uzavírací a regulační ventily, servopohony atd., které jsou naopak aplikovány u varianty s vodou chlazeným kondenzátorem kompresoru. Nevýhodou je potřeba většího množství chladiva pro pokrytí vnitřního pracovního objemu daného vzdáleností propojovacího potrubí a kondenzátoru. Provozní výhodou je snadná regulace kondenzačního tlaku kompresoru a v zimním období nehrozí zamrznutí vody jako u vodou chlazeného kondenzátoru (vyjma případů s nemrznoucí kapalinou).

Kompresorové chladicí jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem

Klimatizace Hitachi Brno - Kompresorová chladicí jednotka HITACHI RCUE s vodou chlazeným kondenzátorem Kompresorové chladicí jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem tvoří kompaktní celek s kompresorem, kde je vzduchem chlazený kondenzátor nahrazen tepelným výměníkem-kondenzátorem chladivo/voda. Odtud musí být prostřednictvím vodního okruhu teplá voda z tohoto kondenzátoru nuceně distribuována do odděleného venkovního tzv. suchého chladiče (vodní chladič chlazený vzduchem). Výhodou tohoto řešení je umístění samotné kompresorové jednotky v prostoru strojovny a umístění suchého chladiče odděleně ve venkovním prostředí. Toto řešení vyžaduje další regulační prvky a komponenty jako jsou čerpadla, uzavírací a regulační ventily, servopohony, teplotní čidla, snímače průtoku vody atd., a je nutné zabezpečit vodní okruh proti zamrznutí (každoroční vypouštění a napouštění vody), případně použití nemrznoucí kapaliny. Výhodou je potřeba minimální náplně chladiva.

Náplň chladiva

Klimatizace Hitachi Brno - Porovnání velikosti deskového a kotlového výměníku o stejném výkonu Náplň chladiva byla díky vysoce efektivním deskovým tepelným výměníkům snížena na minimum. Deskové tepelné výměníky jsou rozměrově mnohem menší než klasické kotlové výměníky při stejné výkonové kapacitě. Málo chladiva v systému znamená menší rozměry zařízení, větší účinnost systému a především méně nákladů na samotné chladivo. Menší náplň chladiva snižuje čas potřebný pro manipulaci s náplní v rámci servisních a kontrolních činností.

Elektronické expanzní ventily

Klimatizace Hitachi Brno - Elektronický expanzní ventil HITACHI Elektronické expanzní ventily se sofistikovaným elektronickým řízením a ovládáním u jednotek HITACHI SAMURAI zajišťují přesné řízení nástřiku chladiva pro maximální využití výparníku, a tím zvyšuje výkon zařízení a optimalizuje spotřebu elektrické energie.
Pro snadný servis a údržbu zařízení jsou jednotky SAMURAI vybaveny sacími a výtlačnými uzavíracími ventily.

Zdvojený pojistný ventil

Klimatizace Hitachi Brno - Zdvojený pojistný ventil HITACHI Zdvojený pojistný ventil sestavený ze dvou paralelních samostatných pojišťovacích ventilů, z nichž jeden je vždy v provozu, umožňuje pravidelné kontroly a přezkoušení pojišťovacích ventilů, aniž by bylo nutné manipulovat s náplní chladiva v zařízení.

Elektrický ohřev výparníku

Elektrický ohřev výparníku je v případě nízkých okolních teplot pod +2 °C, kdy může dojít k zamrznutí vody a poškození výparníku, automaticky aktivován. Elektrický ohřev výparníku je také aktivován v případě hrozícího vnitřní zamrznutí výparníku způsobeného dodatečným odparem chladiva, nebo poklesem sacího tlaku ve výparníku na straně sání kompresoru.

Okruh chladiva je standardně vybaven

  • filtrem a dehydrátorem chladiva, elektronickým expanzním ventilem, uzavíracími ventily,
  • průhledítky pro kontrolu průtoku chladiva, zpětnou klapkou,
  • bezpečnostním pojišťovacím ventilem, 4 cestným ventilem (provedení tepelné čerpadlo),
  • zásobníkem chladiva (provedení tepelné čerpadlo),

Ochrana kompresoru

  • vysokotlaká a nízkotlaká ochrana,
  • bezpečnostní pojišťovací ventil,
  • nadproudová ochrana, tepelná ochrana, tepelná ochrana vinutí elektrického motoru.

Systém ovládání zařízení HITACHI

Klimatizace Hitachi Brno - Ovládací panel HITACHI Systém ovládání zařízení je zjednodušen na maximální možnou míru. Ovládání je jednoduché, srozumitelné a přehledné. Ovládací panel se skládá ze dvou sedmi-segmentových LED zobrazovacích panelů a čtyř tlačítek pro výběr řídicích a kontrolních funkcí. Základní nakonfigurování provozních funkcí pro bezproblémový chod spočívá pouze v nastavení několika mikrospínačů. Jedná se o jednoduchý a ověřený princip, který je spolehlivější a přehlednější než nastavování jednotlivých parametrů prostřednictvím mnoha číselných kódů. Systém zobrazuje aktuální provozní parametry (sací a kondenzační tlaky chladiva, teplotu vstupní a výstupní vody), regulační zásahy pro úpravu provozních parametrů a uchovává posledních deset poruchových stavů. Systém dále rozeznává a detekuje provozní závady a abnormality.

Nadstandardní výbava na přání

Požadavek nízké teploty výstupní vody

Standardní provedení zařízení je nakonfigurováno pro teplotu výstupní vody +5 °C. V případě požadavku na nižší výstupní teplotu vody než +5 °C je možné dodat provedení zařízení v tomto rozsahu výstupních teplot vody

Varianta Výstupní teplota
Varianta 1 0 °C až +4 °C
Varianta 2 -1 °C až -5 °C
Varianta 3 -6 °C až -10 °C

Možnost zvýšení teploty kondenzační vody

Možnost zvýšení teploty kondenzační vody pro aplikace se suchými chladiči kde je potřeba vysoké teploty kondenzační vody je možné objednat variantu s vodním chladičem s výstupní teplotou až +55 °C.

Anti-vibrační prvky

na přání je možné zařízením vybavit tlumící prvky zamezující a potlačující přenos vibrací do nosné konstrukce, na které je jednotka umístěna.

Hitachi Central Station (CSC-5S)

Klimatizace Hitachi Brno - Hitachi Central Station Nově vyvinutý systém CSC-5S pro šroubové kompresory HITACHI SAMURAI umožňuje individuální vzdálené řízení a monitoring provozních parametrů zařízení. Může být aplikován až pro osm jednotek. Zařízení může být ovládáno i pomocí dálkového ovládání.

Ovládání BMS (Harc-70 CE1)

Systém řízení pomocí komunikačního LonWorks protokolu umožňuje zařízení integrovat v rámci projektu zákazníka. Komunikační systém LonWorks vyniká snadno instalací.