O nás

Klimatizační a chladící technika

V oboru klimatizační a chladicí techniky působíme od roku 2002, naše zkušenosti se datují od roku 1996. Soustředili jsme odbornou činnost primárně na poskytování servisních služeb pro nejrozšířenější klimatizační systémy na trhu, který se neustále vyvíjí a na trh přichází stále nové, modernější, technicky a technologicky propracovanější zařízení.

Technická podpora, náhradní díly

V praxi jsme si ověřili spolehlivost mnoha zařízení od různých výrobců a obsáhnou technicky tak rozmanitý trh je dnes poměrně komplikované. Bez technické podpory a dostupnosti náhradních dílů přímo od výrobce nelze efektivně opravovat a udržovat v provozu žádné zařízení. Sledováním vývoje trhu s klimatizační technikou a s přihlédnutím k historickému a technickému vývoji jsme se rozhodli pro podporu prodeje a zajištění servisních služeb výrobků společnosti HITACHI.

Etický kodex

  • Prosazujeme používání ekologických technologií.
  • Dodržujeme a neporušujeme zákony, kterým podléhá naše podnikání.
  • Respektujeme a dodržujeme pravidla volné a čestné soutěže.
  • Dodržujeme v maximální možné míře příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a činíme nutná opatření, abychom vždy dodržovali platné právní normy.
  • S obchodními informacemi našich zákazníků zacházíme důvěrně.