Vlastnosti a provozní režimy klimatizace

Malé split systémy pro bytové klimatizace

Malé split systémy pro bytové klimatizace jsou omezeny maximální vzdáleností propojovacího Cu potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou, která je většinou v rozmezí 15 až 25 m.

Malé bytové multi systémy

Malé bytové multi systémy jsou výhodné z hlediska prostorového především s ohledem na zástavbu venkovní jednotky. Při návrhu zařízení je nutné respektovat tzv. konfigurační tabulku, kde jsou definované výkonové kombinace ke vztahu k výkonu a možnostem venkovní jednotky.

Velké split a multi systémy pro komerční použití

Velké split systémy a multi systémy pro komerční použití disponují širšími možnostmi využití. Maximální vzdálenosti propojovacího Cu potrubí se pohybují v rozmezí 30 až 100 m, převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být 30 až 50 m. Při návrhu zařízení je nutné respektovat tzv. konfigurační tabulku.

Modulární systémy

Modulární systémy jsou určené pro napojení větších počtů vnitřních jednotek s možností vzájemného propojení systémů. Při návrhu modulárních systémů se opět musí respektovat konfigurační tabulky dané výrobcem zařízení.