Ovládání a řízení klimatizace

Menší multi systémy klimatizace

U menších multi systémů klimatizce je možné každou vnitřní jednotku ovládat samostatně On/Off, ale pouze v jednom navoleném provozním režimu Cool/Heat v rámci systému. Provoz systému současně v režimu Cool i Heat není možný.

Věší komerční klimatizační systémy

U větších komerčních klimatizačních systémů je možné vnitřní jednotky opět ovládat každou samostatně nebo po skupinách On/Off, ale opět musí být zvolen pouze jeden z provozních režimů Cool/Heat v rámci systému. Vzájemná kombinace obou provozních režimů současně není možná.

Modulární systémy klimatizace

U modulárních systémů klimatizace je možné ovládat jednotlivé vnitřní jednotky samostatně nebo po skupinách On/Off v předem zvoleném režimu Cool/Heat. U tzv. rekuperačních systémů je možné současně používat režim Cool i Heat a využívat rekuperaci tepla.